In 2009 heeft Fehse Makelaardij het initiatief genomen en zich actief ingezet voor het realiseren van een sport- en speelkooi voor de Mackayschool (voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking) in Meppel. Onderstaand het artikel uit de Meppeler Courant over de feestelijke opening door Foppe de Haan in september 2009.